Go to Top

SCP skapar

industriella

värden

Behov

av

nytt

kapital?

Investera i lönsamma företag

SCP investerar i lönsamma företag för att sedan utveckla dem och öka lönsamheten ytterligare. Söker du en långsiktig investeringsmöjlighet med chans till god avkastning rekommenderar vi en investering i Small Cap Partners under ledning av SCP Advisors

Investera

Sälja företag

Står ditt företag inför ett generationsskifte? Eller behöver ni tillföra nytt kapital för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling? I båda fallen kan SCP gå in med både kapital och industriell kompetens.

Sälja företag

35 % i årlig avkastning

SCP grundades 2007 och har genom åren startat ett antal framgångsrika investeringsportföljer och -bolag. När portföljen SCP I stängdes hade den gett 35% i årlig avkastning. Investeringsbolaget SCP II bildades 2016 och förvärvade initialt Silver Weibull i Hässleholm. Därefter förvärvades OPO Scandinavia i Malmö. Vid årsskiftet 2018 avslutades investeringsperioden i SCP II. Hösten 2019 startade SCP III som idag har pågående förvärv av tre bolag i två parallella processer.

Investeringsstrategi

Våra portföljbolag

Under sensommaren 2019 startade Small Cap Partners upp sitt tredje investmentbolag, SCP III, och idag finns fem bolag totalt i SCPs investmentbolag.

Till våra bolag

Nyheter

Under rubriken nyheter kan du läsa senaste nytt om SCP, och de företag vi har investerat i.

Golventreprenad Gruppen rekryterar Rikard Fransson som CFO

Small Cap Partners (SCP) portföljbolag – Golventreprenad Gruppen rekryterar Rikard Fransson som CFO. Golventreprenad Gruppen har rekryterat Rikard Fransson som ny CFO och medlem av koncernledningen. Rikard kommer närmast från den börsnoterade koncernen Midway Holding där han haft motsvarande roll sedan 2018. Dessförinnan har Rikard en bakgrund som auktoriserad revisor på PwC. – Vi är …
Read More

Small Cap Partners fortsätter att förvärva företag i Golventreprenad Gruppen

2021-11-15: PRESSMEDDELANDE SMALL CAP PARTNERS FORTSÄTTER ATT FÖRVÄRVA FÖRETAG I GOLVENTREPRENAD GRUPPEN: • SEX NYA FÖRVÄRV • GOLVBOLAGEN TAKTAR NU 830 MILJONER Golventreprenad Gruppen välkomnar nu George Anderson Golv i Borås, KVM Golventreprenad i Norrköping, Aros Golv och platt i Västerås, Aros Golvavjämning i Västerås, Ljungby Golv och Värnamo Golv till gruppen. Ledningen i bolagen …
Read More

Läs och ladda ner vår företagspresentation

När vi grundade Small Cap Partners 2007 var målet att skapa en plattform för lönsamma investeringar i sydsvenska företag. Ladda ner vår företagspresentation för att läsa mer.

Ladda ner pdf >>