Go to Top

SCP skapar

industriella

värden

Behov

av

nytt

kapital?

Sälja företag

Står ditt företag inför ett generationsskifte? Eller behöver ni tillföra nytt kapital för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling? I båda fallen kan SCP gå in med både kapital och industriell kompetens.

Sälja företag

35 % årlig avkastning i SCP I

Investeringsportföljen SCP I startade 2007 med köpet av företaget Blinkfyrar AB. När företaget avyttrades 2013 hade omsättning och resultat ökar markant och gav investerarna över 35 procent i årlig avkastning.

Investeringsstrategi

Våra portföljbolag

Small Cap Partners startar just nu upp SCP II och genomför initial scanning av potentiella förvärvsföretag. Vi söker företag med en god marknadsposition, som redan har god lönsamhet och en stor utvecklingspotential.

Till våra bolag

Nyheter

Under rubriken nyheter kan du läsa senaste nytt om SCP, och de företag vi har investerat i.

SCP förvärvar OPO Scandinavia AB

2018-05-17   Small Cap Partners II förvärvar OPO Scandinavia AB. OPO Scandinavia designar, tillverkar och säljer glasögonbågar till optiker i norden. Bolaget är ett intressant tillskott i SCP II’s portfölj.  

SCP II förvärvar Silver Weibull

Silver Weibull utvecklar, tillverkar och säljer sockercentrifuger till ett 50 tal länder världen över. Bolaget har även en verkstad för mekanisk bearbetning. Tillsammans med tidigare ägare och VD Jonas Rolandsson tog SCP II den 8 februari 2016 över ägandet i Silver Weibull. Bolaget med rötter från 1920-talet har sin verksamhet i Hässleholm och har 39 …
Read More