Go to Top

Case

Framgångsrika exempel
På denna sida presenterar vi ett urval intressanta case. Här kan du läsa om både aktuella och tidigare portföljbolag och se hur SCP bidrar till värdeutvecklingen i sina förvärvade företag.