Go to Top

Blinkfyrar

blinkfyrar_vdBlinkfyrar - ett framgångscase
med 35 % avkastning
Företaget Blinkfyrar tillverkar produkter som de flesta svenskar dagligen kommer i kontakt med. Och än viktigare, man har en lång historia av både lönsamhet och innovation. Därför valdes Blinkfyrar som första alternativ när SCP I år 2007 scannade marknaden efter lämpliga investeringsobjekt. När företaget avyttrades sex år senare hade investeringen gett drygt 35 procent i årlig avkastning, ett resultat som med råge överträffade förväntningarna.

Företaget Blinkfyrar grundades år 1960, med inriktning på blinklampor till vägarbeten. Verksamheten kompletterades efterhand även med trafikavstängningsmateriel och vägmärken, ett segment man sedan kommit att bli marknadsledande inom. År 2007 stod det ägarledda företaget inför ett generationsskifte, vilket sammanföll med SCP I och dess planer på att förvärva välskötta och lönsamma företag. Efter en omfattande scanning av marknaden korsades vägarna och SCP I inledde diskussioner med Blinkfyrars dåvarande VD och ägare Rolf Strömberg om att överta verksamheten. Parterna enades och i samband med att SCP I förvärvade Blinkfyrar utsågs Jonas Forsvall till ny VD och delägare.

- Jag såg redan inledningsvis att Blinkfyrar var ett i grunden välskött och stabilt företag, om än med behov att ta ett utvecklingskliv. Och eftersom detta skulle bli en spännande uppgift antog jag med glädje utmaningen att leda företaget, säger Jonas Forsvall.

Fokus på resultatförbättring
Vid förvärvet av Blinkfyrar var omsättningen strax under 100 miljoner kronor, med ett resultat på cirka 8,5 miljoner kronor. Förutom tillsättningen av ny VD intog SCP I även platser i styrelsen, för att kunna bistå ledningen i strategiska frågor.

- Tillsammans med styrelsen utarbetades en ny affärsplan. Våra första praktiska åtgärder var att skapa en organisation med tydlig ansvarsfördelning, samt att arbeta med företagskulturen för att stimulera nya initiativ. Små förändringar i verksamheten som på sikt skulle leda till stora resultatförbättringar, säger Jonas Forsvall.

Andra viktiga åtgärder som gett en hävstångseffekt är moderniseringen av produktionen. En ny digital printer köptes in och rationaliserade produktionsprocessen markant. Samtidigt befäste Blinkfyrar sig som ett kunskapsföretag med hög kompetens inom det komplexa trafikregelverket. Sist, men inte minst, har Blinkfyrar konsekvent arbetat på att fortsätta vara det innovativa företag som en gång banade vägen till dagens marknadsposition.

Överträffade målen
År 2013 hade SCP I uppnått de finansiella målen med Blinkfyrar och man började processen med att avyttra företaget. När Söderbergföretagen klev in som köpare hade omsättning och resultat ökat med 50 procent. För investerarna i SCP I innebar försäljningen en årlig avkastning på 35 procent, betydligt över de initiala målen.

- Under åren med SCP I som ägare till Blinkfyrar har jag som VD haft ett enormt stöd. Teamet bakom Small Cap Partners besitter bred kompetens och har alltid varit tillgängliga som bollplank. Samtidigt ha de gett mig förtroendet att driva företaget enligt min övertygelse, vilket gjort jobbet som VD otroligt utvecklande. Jag kan med varm övertygelse rekommendera Small Cap Partners, både till den som står inför beslutet att avyttra ett företag, som till den som överväger att arbeta som VD i ett av deras företag, avslutar Jonas Forsvall.