Go to Top

Silver Weibull

Silver Weibull koncernen har under SCP IIs ledarskap fått en ökad lönsamhet och därmed möjlighet att amortera av den förvärvskredit som upptogs vid förvärvet i mars 2016. Efter knappt tre års ägande kunde hela krediten betalas av istället för planenliga fem år.