Go to Top

Om företaget

SCP skapar industriella värden
Small Cap Partners (SCP) är en private equity-investerare, primärt verksam i södra Sverige. Vår affärsmodell går ut på att förvärva privata företag med god lönsamhet och potential, ansvarsfullt utveckla dessa och slutligen avyttra dem när verksamhetsmålen har nåtts.

SCP bistår portföljbolagen med kapital, samt industriell och finansiell kompetens. Vi verkar som en aktiv partner till företagsledningen och bidrar därmed till våra företags fortsatta utveckling.

Välkommen att kontakta oss.