Go to Top

Historik

En framgångsrik historia
Investmentbolaget Small Cap Partners grundades 2007 av ett investerarnätverk i södra Sverige. Samtidigt skapades den första investeringsportföljen, SCP I, som knöt till sig 14 olika investerare. Efter en omfattande scanning av uppemot 100 intressanta företaget förvärvades Blinkfyrar AB. SCP tillsatte en ny ledning och bidrog aktivt till den goda utveckling som gjorde att när Blinkfyrar avyttrades 2013 erhöll investerarna över 35 procent i årlig avkastning. SCP I kommer att avslutas 2014 och är nu stängd för ytterligare investeringar.

2014 startades SCP II som investerat i 2 bolag innan investeringsperioden stängdes.

Under 2019 startades SCP III.