Go to Top

Historik

En framgångsrik historia
Investmentbolaget Small Cap Partners grundades 2007 av ett investerarnätverk i södra Sverige. Samtidigt skapades den första investeringsportföljen, SCP I, som knöt till sig olika investerare. Efter en omfattande scanning av uppemot 100 intressanta företag, förvärvades slutligen Blinkfyrar AB. SCP tillsatte en ny ledning och bidrog aktivt till den goda utveckling som ledde till att Blinkfyrar 2013 kunde avyttras och ge investerarna över 35% i årlig avkastning. SCP I avslutades 2014 och är nu stängd för ytterligare investeringar.

2016 inleddes nästa fas för Small Cap Partners, i och med bildandet av investeringsbolaget SCP II som initialt förvärvade Silver Weibull i Hässleholm. Efter att under ett par år ha analyserat kandidatbolag på marknaden genomförs förvärvet av OPO Scandinavia i Malmö. Vid årsskiftet 2018 avslutades investeringsperioden i SCP II.

Hösten 2019 startade SCP III som i oktober samma år förvärvade tre bolag i två parallella processer. Nutid AB i Helsingborg samt Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB tillsammans med Lundströms Golv AB.

I November 2020 förvärvades BBM i Karlstad samt Ottossons Golv i Mariestad. Dessa 2 bolag utgör SCP AREA tillsammans med Golv & Kakel Bernt Lövkvist AB och Lundströms Golv AB.