Go to Top

Investerare

Investera i SCP

SCP:s investerare består av både privatpersoner och företag. Efter ett framgångsrikt avslutande av SCP I, som gav investerarna över 35% i årlig avkastning, bygger vi vidare med nya SCP bolag som investeringsalternativ för intresserade investerare

Small Cap Partners verkar för transparens och öppenhet. Som investerare i SCP kan du vara trygg i att vår investeringsmodell på ett ansvarsfullt sätt är anpassad till svenska regler och svensk skattelagstiftning. Beräknad investeringsperiod för SCP bolagen är 5–7 år.

Vi vill vara tydliga med att en investering alltid är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i SCP kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Är du intresserad av att veta mer om SCP och förutsättningarna för investering, är du välkommen att kontakta oss.