Go to Top

Investerare

Investera i SCP
Efter ett framgångsrikt avslutande av SCP I som gav investerarna över 35 procent i årlig avkastning stänger vi nu SCP II efter färdig finansiering. SCP II arbetar nu med initial scanning av lämpliga förvärvsbolag. Beräknad investeringsperiod för SCP II är 5-7 år.

Small Cap Partners verkar för transparens och öppenhet. Som investerare i SCP kan du vara trygg i att vår investeringsmodell på ett ansvarsfullt sätt är anpassad till svenska regler och svensk skattelagstiftning. Vi vill vara tydliga med att en investering alltid är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i SCP kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.