Go to Top

Mikael Jonson

Entreprenör och investerare. Bred erfarenhet som VD & Koncernchef för globala verksamheter.