Go to Top

SCPIII

  

SCP Area förvärvade Golv & Kakel samt Lundströms golv i oktober 2019.


Nutid AB förvärvades i oktober 2019.

Nutid är ett mjukvarubolag som säljer kassaregister till små och medelstora aktörer inom framförallt detaljhandel. Bolaget har haft en god tillväxttakt de senaste åren med bra lönsamhet. Nutid omsätter drygt 30 msek.