Go to Top

Investeringsstrategi

SCP utvecklar företag
SCP är en investerare som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag, primärt i södra Sverige. Företagen ska ha en god marknadsposition och en överskådlig och lätt förståelig verksamhet. Omsättningen i förvärvsbolagen bör ligga i spannet 80-200 MSEK, och de bör ha en god rörelsemarginal.

Bransch är inte det primära urvalskriteriet, om förutsättningarna är de rätta kan vi investera i ett flertal verksamhetsslag. Däremot är företagets utvecklingsfas av största intresse. Generationsskifte i ett familjeföretag är ofta en lämplig tidpunkt för en extern investerare. Detsamma gäller när ett företag behöver ta nästa steg i sin utveckling och en extern investerare kan tillföra nödvändigt kapital och kunskap.

När SCP förvärvat ett företag tillsätts en ny ledning, och då ställs krav på att tillträdande VD ska vara medfinansiär. För SCP är det avgörande att säkerställa en samsyn på utvecklingen av bolaget mellan ägare och ledning. Ordförandeskapet i bolaget tilldelas alltid en partner från SCP, övriga styrelseplatser fördelas utifrån behövd kompetens.