Go to Top

Investeringsstrategi

SCP utvecklar företag
SCP är en investerare som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag, primärt i södra Sverige. Företagen ska ha en god marknadsposition och en överskådlig och lättförståelig verksamhet. Omsättningen i förvärvsbolagen bör ligga i spannet 50-250 MSEK och de bör ha en god rörelsemarginal.

Bransch är inte det primära urvalskriteriet. Om förutsättningarna är de rätta kan vi investera i ett flertal verksamhetsslag, däremot är företagets utvecklingsfas av största intresse. Generationsskifte i ett familjeföretag är ofta en lämplig tidpunkt för en extern investerare, detsamma gäller när ett företag behöver ta nästa steg i sin utveckling och en extern investerare kan tillföra nödvändigt kapital och kunskap.

SCP går in i de förvärvade företagen genom aktivt styrelsearbete samt att utveckla ledarskap och strategi. På så vis säkerställer vi att bolagen utvecklas i rätt riktning och att våra verksamhetsmål nås. Efter fem år bör omsättning och resultat i företaget ha ökat med 50%. Målet är att kunna avyttra företaget inom en fem - sjuårsperiod, med en årlig avkastning till investerarna på minst 13%.

Läs och ladda ner vår företagspresentation

När vi grundade Small Cap Partners 2007 var målet att skapa en plattform för lönsamma investeringar i sydsvenska företag. Ladda ner vår företagspresentation för att läsa mer.

Ladda ner pdf >>