Go to Top

Investeringsstrategi

SCP utvecklar företag
SCP är en investerare som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag, primärt i södra Sverige. Företagen ska ha en god marknadsposition och en överskådlig och lättförståelig verksamhet. Omsättningen i förvärvsbolagen bör ligga i spannet 80-200 MSEK, och de bör ha en god rörelsemarginal.

Bransch är inte det primära urvalskriteriet, om förutsättningarna är de rätta kan vi investera i ett flertal verksamhetsslag. Däremot är företagets utvecklingsfas av största intresse. Generationsskifte i ett familjeföretag är ofta en lämplig tidpunkt för en extern investerare. Detsamma gäller när ett företag behöver ta nästa steg i sin utveckling och en extern investerare kan tillföra nödvändigt kapital och kunskap.

SCP går aktivt in i de förvärvade företagen genom att tillsätta en ny ledning, samt genom att delta i styrelsearbetet. På så vis säkerställer vi att bolagen utvecklas i rätt riktning och att våra verksamhetsmål nås. Efter fem år bör omsättning och resultat i företaget ha ökat med 50%. Målet är att kunna avyttra företaget inom en fem - sjuårsperiod, med en årlig avkastning till investerarna på minst 13%.