top of page

Aros Golvavjämning AB

Investeringssällskap III, IV, V

Förvärvsår 2021

Aros Golvavjämning ligger i Västerås och förvärvades 2021. Aros ingår nu i InArea Group AB som består av marknadsledande golvföretag som finns representerade på 24 orter och har en samlad årsomsättning på ca 1.2 miljarder kronor samt en personalstyrka på 750 personer. 

 

InArea Group AB är rikstäckande och störst i  Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page