Go to Top

Avyttring av Blinkfyrar AB

Efter 6 års aktivt ägarskap har SCP utvecklat Blinkfyrar AB till en lönsam aktör inom trafiksäkerhetsprodukter. Företagets omsättning och resultat har under SCP:s ägarskap ökat markant. När Blinkfyrar AB köptes under 2013 av Söderbergföretagen gav detta en årlig avkastning till investerarna i SCP I på över 35 procent.