top of page

HÅLLBARHET

På Small Cap Partners (SCP) strävar efter att våra portföljföretag ska ha ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt för att bli framgångsrika. För oss är hållbarhet viktigt för att driva långsiktigt värdeskapande. Vi inser att våra beslut och aktiviteter har en inverkan på miljön och på de människor och samhällen där vi och våra portföljbolag verkar. Som aktiva ägare är det viktigt för SCP att sätta hållbarhetsfrågorna högt på agendan redan i förvärvsprocessen såsom under hela vår ägande period.

Vi är fast beslutna att främja god affärspraxis i SCP såsom i våra portföljbolag. Vi gör detta för att vi tror att det är rätt sak att göra. SCP anser också att företag som effektivt hantera ESG (“Environmental, Social and Corporate Governance”) är bättre positionerade för att öka sitt långsiktiga värde. 

bottom of page