top of page

Investeringssällskap IV

Förvärvsår 2023

InArea Group har förvärvat aktierna i Golv & Kakel Gävleborg AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Förvärvet av aktierna i Golv & Kakel Gävleborg utökar koncernens geografiska täckning och skapar ytterligare möjligheter för samverkan mellan koncernens bolag. Tidigare ägare, Patrik Westin, behåller sin nuvarande position i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Golv & Kakel Gävleborgs omsättning uppgick under det senaste räkenskapsåret till cirka 65 Mkr och bolaget har cirka 40 medarbetare.

Golv & Kakel Gävleborg grundades 2009 och verksamheten utgår från Söderhamn i Gävleborgs län. Bolaget utför i huvudsak traditionella golv- och plattsättningsentreprenader och har en stark position genom flertalet uppdrag för kommuner, bygg- och fastighetsbolag i regionen. Golv & Kakel Gävleborg har en väldiversifierad projektportfölj och bolagets huvudsakliga upptagningsområde är Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamn. Bolagets geografiska täckning angränsar till befintliga bolag i Bergslagen, Uppsala och Västerås, vilket möjliggör ytterligare synergier för koncernen.

bottom of page