top of page

Investeringssällskap IV

Förvärvsår 2023

InArea Group AB har förvärvat aktierna i Golv 4 U i Skellefteå AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Genom förvärvet av Golv 4 U, som blir koncernens andra bolag med verksamhet i Skellefteå, tar InArea Group AB en ledande position i en expansiv region. Säljaren till bolaget behåller sin nuvarande position i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Under föregående räkenskapsår hade Golv 4 U en omsättning på cirka 28 Mkr med cirka 15 medarbetare.

 

InArea Group AB  är rikstäckande och störst i Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page