top of page

Investeringssällskap IV

Förvärvsår 2023

InArea Group AB har förvärvat aktierna i Bergslagens Golvservice AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Förvärvet av aktierna i Bergslagens Golvservice skapar ytterligare geografisk täckning för koncernen och bolagets marknad angränsar till våra befintliga enheter i Karlstad, Örebro och Västerås. Tidigare ägare, Håkan Jansson, behåller sin nuvarande position i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Bergslagens Golvservices årliga omsättning uppgår till cirka 45 Mkr och bolaget har drygt 30 medarbetare.

InArea Group AB är rikstäckande och störst i Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page