top of page

Investeringssällskap IV

Förvärvsår 2023

InArea Group har ingått avtal om att förvärva aktierna i BL-Interiör AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Förvärvet av aktierna i BL-Interiör befäster en redan stark position i norra Sverige då bolaget idag är den ledande aktören på marknaden i Umeå. Tidigare ägare, Olov Persson och Daniel Fajers, behåller sina nuvarande positioner i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. BL-Interiörs omsättning uppgick under det senaste räkenskapsåret till cirka 80 Mkr och bolaget har drygt 40 medarbetare.

BL-Interiör grundades 1983 och verksamheten utgår från Umeå i Västerbotten. Bolaget utför i huvudsak traditionella golv- och plattsättningsentreprenader och har en stark position genom flertalet uppdrag för kommuner, bygg- och fastighetsbolag i regionen. BL-Interiör kommer att fortsätta som en självständig enhet i Umeå och därmed komplettera InArea Groups befintliga verksamhet i regionen. Bolaget har haft en stark utveckling de senaste åren och bolaget har även uppmärksammats för sitt framåtsträvande arbete med att skapa en mer hållbar golventreprenadbransch.

bottom of page