top of page

Investeringssällskap III, IV, V

Förvärvsår 2023

InArea Group AB har förvärvat aktierna i Betongteknik Entreprenad i Vikingstad AB och välkomnar därmed bolaget till koncernen. Förvärvet av aktierna i Betongteknik innebär att koncernen växer till att nu inkludera tre renodlade bolag inom golvavjämning, där Grönlunds Golvsystem i Malmö och AROS Golvavjämning i Västerås ingår i koncernen sedan tidigare. Säljarna behåller sina nuvarande positioner i bolaget och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Under föregående räkenskapsår hade Betongteknik en omsättning på cirka 30 Mkr med cirka 8 medarbetare.

 

InArea Group AB är rikstäckande och störst i Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page