top of page

Investeringssällskap IV

Förvärvsår 2024

InArea Group har förvärvat 100 % av aktierna i Heikkinen respektive LTU Group och välkomnar därmed bolagen till koncernen. Transaktionen slutfördes den 10 maj 2024 och förvärven innebär ett strategiskt viktigt steg in på den finländska marknaden.

 

Efter förvärven uppgår koncernens samlade omsättning till cirka 3 miljarder SEK med 1 400 medarbetare. Förvärven av Heikkinen och LTU Group är koncernens första internationella förvärv och öppnar samtidigt möjligheten för ytterligare tilläggsförvärv i Finland samt vidare expansion i övriga Norden. 

bottom of page