top of page

Investeringssällskap III, IV, V

Förvärvsår 2022

Lindqvist Montage i Piteå AB startade sin verksamhet 2016 och har på relativt kort tid vuxit sig starka inom undertaksentreprenader i Norra Sverige. Bolaget omsatte drygt 10 Mkr med god lönsamhet under föregående räkenskapsår och har sex anställda. InArea Group AB tillträdde aktierna den 3 oktober 2022, och bolaget kommer under slutet av 2022 att integreras i NOAK Golv. 

 

InArea Group AB är rikstäckande och störst i  Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page