top of page

Investeringssällskap III, IV, V

Förvärvsår 2022

Per Rådlin Golvpartner AB startade sin verksamhet 2013 och har fokuserat på mindre och medelstora entreprenader inom golvbranschen. Bolaget omsatte drygt 11 Mkr med god lönsamhet under föregående räkenskapsår och hade sex anställda. InArea Group AB tillträdde aktierna den 31 oktober 2022, och bolaget kommer att integreras i Firma Bygge.

 

InArea Group AB är rikstäckande och störst i  Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page