top of page

Investeringssällskap IV

Förvärvsår 2022

InArea Group AB flyttar fram positionerna ytterligare och välkomnar Örestads Plattsättning AB till koncernen. Genom förvärvet befäster InArea Group AB sin marknadsledande position inom golventreprenader, plattsättning, avjämning och undertaksmontage i Sverige. Säljarna till bolaget behåller sina nuvarande roller och har även framöver ett betydande indirekt ägande i företaget. Örestads Plattsättning hade en omsättning på cirka 38 Mkr och cirka 20 medarbetare under det senaste räkenskapsåret. Bolaget har sitt säte i Vellinge Kommun utanför Malmö.

 

InArea Group AB är rikstäckande och störst i  Sverige och ett av Europas ledande entreprenadföretag i golvbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs golventreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn.

bottom of page