Go to Top

Om företaget

SCP skapar industriella värden
Small Cap Partners (SCP) är en Private Equity investerare som primärt verkar i södra Sverige. Vår affärsmodell går ut på att förvärva privata företag med god lönsamhet och potential, utveckla dem ansvarsfullt och sedan avyttra dem när verksamhetsmålen har uppnåtts.

SCP bistår portföljbolagen med kapital, samt industriell och finansiell kompetens. Vi är en aktiv partner till företagsledningen och bidrar till företagens fortsatta utveckling.

Välkommen att kontakta oss, både om du är intresserad av att investera eller om du äger ett företag du planerar att sälja.

Läs och ladda ner vår företagspresentation

När vi grundade Small Cap Partners 2007 var målet att skapa en plattform för lönsamma investeringar i sydsvenska företag. Ladda ner vår företagspresentation för att läsa mer.

Ladda ner pdf >>