Go to Top

Investerare

Investera i SCP

SCP:s investerare består av både privatpersoner, företag och stiftelser. Efter ett framgångsrikt avslutande av SCP I, som gav investerarna över 35% i årlig avkastning, har vi byggt vidare med SCP II och SCP III som investeringsalternativ för intresserade investerare. Under 2020 kommer SCP IV att initieras.

Small Cap Partners verkar för transparens och öppenhet. Som investerare i SCP kan du vara trygg i att vår investeringsmodell på ett ansvarsfullt sätt är anpassad till svenska regler och svensk skattelagstiftning. Beräknad investeringsperiod för SCP bolagen är 5–7 år.

Vi vill vara tydliga med att en investering alltid är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i SCP kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Är du intresserad av att veta mer om SCP och förutsättningarna för investering, är du välkommen att kontakta oss.