top of page
  • Skribentens bildSmall Cap Partners

Advokat Markus Mårline om samarbetet med SCP och om förvärvs- och försäljningsprocesserna


Markus Mårline, advokat och partner på Advokatbyrån Sigeman & Co


För juridisk rådgivning och vägledning samarbetar Small Cap Partners med advokaten Markus Mårline på Advokatbyrån Sigeman & Co. Samarbetet startade redan när SCP grundades och idag är Markus en viktig del inom förvärvs- och försäljningsprocesserna.


Markus Mårline är advokat och partner på Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö och har under de senaste fem åren varit SCPs legala rådgivare och ”husadvokat”. Markus har arbetat som advokat på Sigeman & Co i 16 år.


Intervju med Markus Mårline, advokat och partner på Advokatbyrån Sigeman & Co:


Hur började ditt samarbete med SCP?

Det fanns tidigare personkopplingar mellan några i SCP och ett par av oss på advokatbyrån som gjorde att vi fick frågan när de startade upp sin verksamhet. Det var en självklarhet att tacka ja när vi fick frågan, men att det blev jag som skulle bli deras juridiska företagsrådgivare var nog något av en slump vid den tidpunkten. Det är något jag är glad för nu i efterhand, att jag fått möjligheten att lära känna och följa SCP på deras resa.


"SCP har en modell när de köper bolag som lägger till en extra dimension i affären, säger Markus Mårline."

Vad är speciellt med SCPs förvärvsprocesser?

Det som är speciellt med SCPs förvärvsprocesser är att det är ett nära samarbete mellan mig och SCP och deras andra rådgivare. Det är ett begränsat och tight gäng med både formella och framförallt informella kontakter. Det är viktigt att lära känna dem jag arbetar med för att förstå hur de tänker och vad som är viktigt för dem.


"SCP har en modell när de köper bolag som lägger till en extra dimension i affären. De som säljer bolaget till SCP bjuds regelmässigt in till att återinvestera med SCP i bolaget igen, vilket gör att det blir lite mer komplext i vissa avseenden men det kan också förenkla diskussioner och förhandlingar en del."

Vad menar du och hur påverkar det ditt arbete?

I många bolagsförvärv förvärvas hela bolaget och när väl förvärvet är genomfört har köparen och säljaren ofta begränsat med kontakter. I de fallen blir det ofta mycket fokus på själva affären och inte framtiden mellan parterna. Vid återinvesteringar ska båda parterna ha en resa tillsammans och det blir mycket fokus på att hitta en bra modell för det framtida samarbetet. Naturligtvis är det viktigt att det görs en ordentlig granskning av bolaget, både legalt och finansiellt, så att det inte uppkommer några överraskningar i efterhand.


"Vi ser till att ett bra och vettigt avtalspaket finns, det gäller alla bolagsförvärv men där framtida samarbeten ska regleras är det viktigt att också försöka bidra till ett bra klimat under förhandlingarna och att hjälpa till att hitta bra former för hur bolaget ska drivas framåt. Detta för att ge bra förutsättningar inför ett gemensamt ägande mellan SCP och den som säljer och som ska vara kvar i bolaget, så att båda parter går in i detta på ett gynnsamt sätt."

Det lägger definitivt till en extra dimension i affären som jag tycker är jätteintressant. Jag tror det ställer krav på oss rådgivare som är inne i förhandlingar, att se till så att det är ett smidigt och professionellt tillvägagångssätt så att den gemensamma resan med bolaget får en positiv start.


Vad tycker du är roligast i ditt samarbete med SCP?

Med SCP får man vara med på hela resan, det vill säga att man är med och förvärvar bolaget, kanske hjälper bolaget med något, t.ex. besvarar särskilda frågor som uppkommer eller arbetar med sådant som man identifierat när man granskat bolaget och som man tycker behöver fixas till på något sätt, och är med vid försäljning av bolaget.


Det är givande och intressant att få möjlighet att följa ett bolag från Ax till Limpa. SCP är aktiva ägare men släpper allt operationellt till ledningen att hantera. Jag har förmånen att både hjälpa SCP såsom ledningen närsom legal rådgivning erfordras under perioden för ägandet. Vid eventuell försäljning påkallas ånyo mina tjänster - eftersom SCP ofta äger sina bolag ganska länge har jag under mina fem år inte varit med från förvärv till försäljning så många gånger men de gånger jag varit med och följt bolag under hela processen från förvärv till försäljning har varit väldigt intressanta och roliga.

103 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page