top of page
  • Skribentens bildSmall Cap Partners

"De är en lyhörd affärspartner med både hjärta och kompetens"


Hans Förster, VD på Golventreprenad Gruppen, foto av Annika Berglund.


I Golventreprenad Gruppen ingår nu 22 marknadsledande företag som finns representerade på 26 orter och har en samlad årsomsättning på ca 1,4 miljarder kronor samt en personalstyrka på cirka 750 personer.


Golventreprenad Gruppen är störst i Norden och ett av Europas ledande entreprenadföretag specialiserade inom golv- och plattsättningsbranschen. Genom engagemang, kompetens och ansvar bedrivs entreprenader på ett hållbart vis till en bred och professionell kundkrets med högt ställda krav i bygg- och fastighetssektorn


Hans Förster, VD och initiativtagare till Golventreprenad Gruppen, berättar om företagets resa tillsammans med Small Cap Partners (SCP).


Golventreprenad Gruppen startade 2019 utifrån en idé om att det skulle kunna vara möjligt att konsolidera golvbranschen i Sverige. PwC sammanförde entreprenörerna bakom idén med SCP som trodde på affären. Hösten 2019 förvärvades de två första bolagen som sedan dess följts upp av många fler förvärv runt om i landet för att bli en rikstäckande koncern.

"SCP trodde på oss och vi trodde på att de skulle passa som vår partner. SCP har bidragit med kunskap och de finansiella resurser som varit nödvändiga för att göra vår resa möjlig. De är en lyhörd affärspartner med både hjärta och kompetens. De har på ett mycket positivt sätt varit ett stöd för oss som operativt drivit företaget framåt," säger Hans.

Tillsammans med de bästa i branschen har det på kort tid byggts en stark och rikstäckande golvkoncern. Detta trots en del besvärligheter i makromiljö med pandemi och krig i Europa som lett till tröga leveranskedjor, produktionsbortfall, materialbrist, energiproblem och en stigande inflation till följd av alla skenande priser.

"Vi har fått jobba ännu hårdare för att uppfylla våra kunders förväntningar och kämpat för att få fram material och för att försvara våra marginaler. Företagsledarna där ute och våra medarbetare på enheterna har hittat lösningar och anpassat sig efter rådande läge på ett fantastiskt sätt," säger Hans.

Golventreprenad Gruppen har ambitiösa tillväxtmål och vill växa vidare, både genom förvärv och organisk tillväxt. När Golventreprenad Gruppen söker efter nya bolag, är siktet inställt på stabila företag som har utvecklats i rätt riktning över tid och som kan addera mervärden till gruppen.

"Vi kommer även att titta på nya geografiska marknader såväl som nya affärsområden som kan bidra till helheten. Vi har på kort tid byggt ett fantastiskt fint bolag och vi kommer att fortsätta växa, men vi är ödmjuka i det vi håller på och vi har ett stort hjärta för branschen, vilket är viktigt för vår fortsatta framgång," säger Hans.


96 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page