top of page
  • Skribentens bildSmall Cap Partners

Thomas Wiklund om SCPs cirkulära investeringsfilosofi


Small Cap Partners (SCP) är en Private Equity investerare som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag, primärt i södra Sverige. SCP grundades för 15 år sedan med visionen att erbjuda ett investeringsalternativ som kontinuerligt genererar bättre avkastning till sina investerare än börsen genom att:

  • Förvärva bolag i SCPs ”sweetspot”

  • Under 5-års tid utveckla bolaget och samtidigt amortera av förvärvskredit med bolagets egna kassaflöde

  • Avyttra bolaget efter amorteringen

Thomas Wiklund, partner och en av grundarna av SCP, berättar om deras investeringsfilosofi och framtidsvision.


Vad är er investeringsfilosofi?

”SCP har en cirkulär investeringsfilosofi gentemot våra investerare där vi alltid har tre olika investeringssällskap som är uppstartade vid olika tidpunkter och därmed är i olika utvecklingsfaser; uppstartsfas och förvärvsfas, förvaltningsfas och till slut exitfas."

"SCP granskar och köper upp intressanta målbolag löpande, så när ett av investeringssällskapen är i sin exitfas startar SCP ett nytt investeringssällskap som går in i förvärvsfasen. Om man som investerare är delaktig i samtliga investeringssällskap löpande så kan exitlikvid användas till att investera i ett nystartat investeringssällskap."

"På detta sätt skapas ett cirkulärt investeringsalternativ med hög avkastning.”

”SCP grundades 2007 och har i grunden samma affärsidé och investeringsstrategi som då. SCPs filosofi om ett cirkulärt investeringsalternativ har däremot växt fram på senare år och vi blev inför starten SCP V redo att presentera filosofin.”


Hur påverkar dagens läge med inflation och höjda räntor SCPs strategi?


"Det är självklart att dagens läge med inflation och höjda räntor påverkar vårt läge. Däremot gör vi bedömningen att marknaden alltid återgår till ett balansläge."

"SCP har en långsiktig investeringsstrategi för sina investeringssällskap på 5-7 år, vilket innebär att marknaden brukar stabiliseras innan det är dags för exit. Vi gör en exit när förvärvsskulden är amorterad eller när det är rätt läge att sälja."

Finns det några investeringsmöjligheter i dessa tider?


"Ja det finns en del men i nuläget är många avvaktande gällande konsumentbolag eftersom de blir mest påverkade av inflationen, vilket man istället kan se som en möjlighet för en bra investering."

"Det är viktigt att se möjligheterna när de dyker upp. Som Winston Churchill sa; ’never waste a good crisis’. Därför är det positivt att SCP har en långsiktig investeringsstrategi för investeringssällskapen."

"Sedan har vi utvecklat kortsiktiga strategier för varje individuellt bolag inom det närmsta året för att klara av de utmaningar som väntar i dessa tider."156 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page