Go to Top

SCP II förvärvar Silver Weibull

Silver Weibull utvecklar, tillverkar och säljer sockercentrifuger till ett 50 tal länder världen över. Bolaget har även en verkstad för mekanisk bearbetning.

Tillsammans med tidigare ägare och VD Jonas Rolandsson tog SCP II den 8 februari 2016 över ägandet i Silver Weibull.

Bolaget med rötter från 1920-talet har sin verksamhet i Hässleholm och har 39 anställda. Bolaget har de senaste åren omsatt c 100 MSEK med en EBITDA-marginal på 8%.