Go to Top

Sälja företag

SCP investerar i lönsamma företag
Står ditt företag inför ett generationsskifte? Eller behöver ni tillföra nytt kapital för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling? I båda fallen kan Small Cap Partners träda in som en extern investerare med kapital och relevant kompetens.

SCP är primärt intresserade av lönsamma företag med en omsättning mellan 50 och 250 miljoner. Företaget ska ha en god marknadsposition och en överskådlig och begriplig verksamhet. Uppfyller ditt företag dessa kriterier är du välkommen att kontakta SCP för en förutsättningslös diskussion.