Go to Top

Värdeskapande

Aktiva ägare
När SCP förvärvat ett företag tillsätts en ny ledning, det ställs krav på att VD ska vara medfinansiär. För SCP är det avgörande att säkerställa en samsyn på utvecklingen av bolaget mellan ägare och ledning. Ordförandeskapet i bolaget tilldelas alltid en representant från SCP:s managementteam, övriga styrelseplatser fördelas utifrån nödvändig kompetens.

Som aktiva ägare i förvärvsbolaget tillför vi både kapital och kompetens. I ett nära samarbete med den ledningen utarbetar vi en strategisk plan för verksamheten, samt säkerställer att det finns nödvändiga resurser för att förverkliga denna. Ledningen har ett självständigt ansvar för den operativa verksamheten, men har alltid tillgång till SCP:s kompetens och nätverk.

SCP kan bli den katalysator som får ett företag att nå sin fulla potential. Nytänkande och en förmåga att se förbättringsmöjligheter gör att SCP kan skapa betydande värde i rätt företag.