top of page
  • Skribentens bildSmall Cap Partners

Fem snabba frågor med Erik Tärnvik, VD på Vendolink


Erik Tärnvik är VD på bolaget Vendolink som grundades 1998 och har sedan dess tillhandahållit kompletta kassalösningar för detaljhandel, restauranger, kaféer, serviceinrättningar och andra medelstora och mindre verksamheter och kedjor. 2019 blev Vendolink en del av Small Cap Partners investeringsfond. Grundarna fortsatte att utveckla bolaget och kvarstår idag som delägare.


Erik är uppvuxen i Umeå och har en forskarexamen inom datavetenskap från Umeå Universitet. Erik har tidigare arbetat på Ericsson i bl.a. USA där han bodde från 2000 till 2020, då han började arbeta som VD på Vendolink. Det var Eriks fru som såg en annons från SCP där de sökte en VD till dåvarande Nutid AB (idag Vendolink) och Erik tog kontakt med Jonas Forsvall, partner på SCP.


1. Hur jobbar ni på Vendolink med kassasystem?

"Vi erbjuder mjukvarubaserade kassalösningar som våra kunder abonnerar på, företrädesvis via våra partners i Sverige och Norge som står för merparten av försäljningen. Vi har under de senaste 20 åren byggt en kundbas på cirka 5000 butiker och utskänkningsställen, i en mycket bred flora av branscher. Vi vänder oss framförallt till små och medelstora butiker och kedjor."

2. Hur var er upplevelse när Vendolink blev en del av SCP?

"Lite svårt för mig att svara på då jag inte var här, och inte vet hur verksamheten upplevdes innan SCP. Men, jag tror att svaret kan vara att för de anställda så är det nog ingen omedelbar avgörande skillnad, det handlar snarare om att steg för steg förbättra verksamheten inom ramen för de principer och ”best practices” som gäller för så kallade Software-as-a-Service bolag (SaaS-bolag). Ingen ”revolution” med andra ord, snarare ”evolution”."

3. Vad är viktigt för er när det kommer till en delägare?
"Värdet av delägarskapet från bolagets perspektiv manifesteras främst genom arbetet i styrelsen. Där är det mycket värdefullt att ha representation från ledamöter med bred bakgrund från olika typer av verksamheter och frågeställningar. Det faller sig naturligt att en spelare som SCP kan bidra med detta, och så har också varit fallet för Vendolink. Styrelsen agerar som ett mycket värdefullt ”bollplank” vad gäller att utveckla bolaget i rätt riktning strategiskt, men också i specifika sakfrågor som naturligt kommer upp i verksamheten. "
4. Hur har Vendolink förändrats sedan SCP blev delägare i bolaget?

"Det mest uppenbara är kanske att vi har ”re-brandat” till Vendolink, ett arbete som gjordes med stort deltagande från personalen. Vi gick tidigare under varumärket ”Nutid AB” och ville modernisera bolaget. "

"Vårt uppdrag från styrelsen är att transformera bolaget till ett modernt SaaS-bolag. Det innebär en hel del förändringar och mycket arbete avseende förbättrade rutiner och policies, och att arbeta strukturerat och strategiskt med våra partners. Vi har åstadkommit mycket de senaste två åren, men mycket kvarstår, till exempel vad avser produktförbättringar och marknadsföring."
5. Vad är Vendolinks mål och vision för framtiden?
"Vårt mål eller vision är att bli marknadsledande i att bistå vår marknad, små och medelstora butiker, utskänkningsställen och kedjor, med kostnadseffektiva SaaS-baserade kassalösningar och best-in-class support som gör våra kunder framgångsrika. Våra kunders framgång blir vår framgång. ”Kvittot” på marknadsledarskapet kommer främst bestå i ökad kundtillväxt."


207 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page